Iné

Stredoslovenská distribučná a.s. (Stredoslovenská distribúcia a.s.) Vám oznamuje že v mesiaci jún bude vo vašej obci prebiehať odpočet spotreby elektrickej energie pre všetkých dodávateľov. Odpočet sa bude vykonávať postupne a to v čase od 8:00 hod. - 20:00 hod.
Odpočty budú prebiehať nasledovne:

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - 03. júna 2020 od 6.00 hod. do odvolania    165,916 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - 18. mája 2020 od 7.00 hod. do odvolania    143,362 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020.