Iné

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistiký úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti sa realizuje od 15.2.2021 do 31.3.2021.
Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie, z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, môžu sa sčítať s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Obec Klokočov, ako dotknutá obec v zmysle §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „ zákona“ ) dňa 13.01. 2021 zverejňuje záverečné stanovisko – Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja.
Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť na Obecnom úrade, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Je potrebné sa vopred dohodnúť na č. t. 041/4358110, kl. 17 alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zverejnené: 13.01.2021