Iné

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - "Územný plán regiónu Žilinského kraja".
Toto oznámenie je zverejnené na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja
Do oznámenia môžu občania nahliadnuť v prac. dňoch pondelok - piatok od 7.30 do 11.00 hod. u Ing. Gajdičiarovej po tel. dohovore na č.t. 041/4358110, kl. 17 alebo emailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Okresnému úradu Žilina do 15 dní od zverejnenia.

Zverejnené: 14.04.2021

Oznamujeme občanom, že dňa: 14.04.2021 - v čase od 10:30 hod. do 16:30 hod. bude Obci Klokočov - časť Sudopark – Drevená dedina prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Prerušenie distribúcie elektriny platí pre súpisné čísla: 402,404, 405, 406, 1310.

Oznamujeme občanom, že v dňa: 13.04.2021 - v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude Obci Klokočov - časť Hlavice u Beľaja, Janesky, Ostružie, Hlavice u Gaľusa – rodinné domy okolo hlavnej cesty, Hlavice smer do Papíka, u Flintov, Hlavice u Gaška – u Bebčákov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektriny je uvedený v prílohe. (súbor . pdf, veľkosť - 297,233 kb).

Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Oznamujeme občanom, že dňa: 31.03.2021 - v čase od 7:30 hod. do 17:30 hod. bude obci Klokočov - časť Vrchpredmier prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektriny je uvedený nižšie.