Iné

Oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina (bude po dodaní dostatočného počtu vakcín) zabezpečovať aj výjazdové očkovanie pre imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín v obci.
Preto žiadame imobilných obyvateľov, ktorí majú záujem sa dať zaočkovať formou výjazdového tímu VÚC Žilina o nahlásenie údajov imobilnej osoby a to meno priezvisko, adresa pobytu, vek do 70 r. / nad 70 r. (kvôli očkovacej látke).
Vakcíny si v tomto prípade osoby nemôžu vyberať.

Záujemcovia, imobilní občania, ktorí sa chcú dať zaočkovať formou výjazdového tímu žiadame, aby sa nahlásili na Obecný úrad Klokočov na č. tel.: 041/4358 110 kl. 13 u p. Fujakovej príp. na č. tel.: 041/4358 110 kl. 11 u p. Menšíkovej v termíne do 27. apríla 2021.

Oznamujeme občanom, že dňa: 27.04.2021 - v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude v celej obci Klokočov – časť Nižná Javorová, Riečky – rodinné domy v okolí bývalej ZŠ, u Janca prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác.
Prerušenie distribúcie elektrickej energie platí pre súpisné čísla: 591, 592, 594, 595, 597, 600, 652, 665, 685, 696, 796, 880, 893, 900, 947, 951, 968, 1010, 1064, 1095, 1115, 1119, 1131, 1147, 1196, 1261.

Na základe informácie, ktorú obci Klokočov poskytla SAD Žilina, a. s., prevádzkareň Čadca, od pondelka 19.04.2021 prímestská autobusová doprava v obci Klokočov premáva ako v dňoch školského vyučovania.
Bližšie informácie ako premávajú autobusy SAD Žilina od 19. apríla 2021 nájdete na webovej stránke SAD Žilina, a. s. – www.sadza.sk, na tejto stránke nájdete aj spoje, ktoré od 19.04.2021 nepremávajú.
Cestujúcim sa odporúča, aby si overili každý jeden spoj na webových stránkach, kde nájdu aktuálne spoje, ktoré premávajú – na www.cp.sk, na www.ubian.sk, prípadne aplikácia UBIAN.

Oznamujeme občanom, že dňa: 20.04.2021 - v čase od 7:15 hod. do 18:30 hod. bude v celej obci Klokočov prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných práce okrem lokalít Riečky a Rybárie.
Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektriny je uvedený v prílohe (súbor.pdf, veľkosť - 1665,388 kb).