Iné

Vážení občania Klokočova,

v našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“) na roky 2021-2027. V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

Vypĺňať dotazník môžu záujemcovia do 23. mája 2021. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na účely spracovania rozvojovej stratégie obce Klokočov.

Ďakujeme vopred za Vašu ochotu a čas, ktorý venujete dotazníku.

Vyplniť dotazník!

Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na Obecnom úrade v Klokočove alebo požiadajte o mobilného asistenta - kontaktnú osobu, pracovníčku obecného úradu p. Fujakovú, tel. kontakt: 041/4358 110 kl. 13.

Kontaktná osoba zaznamenáva požiadavky obyvateľov o mobilného asistenta sčítania. Požiadavka na mobilného asistenta obsahuje: meno a priezvisko obyvateľa, adresa, (časť obce aj s.č.), telefónne číslo obyvateľa, poznámka pre asistenta. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Oznamujeme občanom, že dňa: 04.05.2021 - v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci Klokočov – časť celé Riečky, Nižné Riečky, Javorová, Rybárie, u Niníka prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektrickej energie je uvedený v prílohe nižšie.