Iné

Cestovateľský semafor

Cieľom cestovného semaforu je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií, prípadne nových mutácií SARS-CoV-2. Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna).

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 07.06.2021 - do 16.06.2021 v čase od 7:30 hod. do 19:00 hod. bude Obci Klokočov - časť Kornica – Konečná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Prerušenie distribúcie elektriny platí pre súpisné čísla: 88, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 864, 888, 1085, 1122.

Oznamujeme občanom, že dňa 10.06.2021 a dňa 16.06.2021 v čase od 7:30 hod. do 19:00 hod. bude Obci Klokočov - časť Kornica – Konečná a časť Bílá prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Prerušenie distribúcie elektriny platí pre súpisné čísla:

Bílá: 11, 14, 15, 17, 44, 45
Kornica - Konečná: 88, 179, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 771, 837, 964, 888, 943, 945, 1085, 1122

Česká správa sociálneho zabezpečenia z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19 stále akceptuje Potvrdenie o žití aj bez úradného overenia, bez pečiatky obecného úradu. Ale je dôležité, aby dôchodca tlačivo potvrdenie ožití dôkladne vypísal, napísal dátum, vlastnoručne podpísal a uviedol dôvod súvisiaci s pandémiou prečo nemá overený podpis.

Napr. z dôvodu COVID - 19 je naďalej predlžený núdzový stav, som dôchodca rizikovaná skupina, ktorá má obmedzené sociálne kontakty z dôvodu ohrozenia života a zdravia.

Bližšie informácie a podrobnosti nájdete na webovej stránke ČSSZ. Viac informácií nájdete tu >>