Iné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie  v y z ý v a j ú  vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

ruzicka
Obecný úrad Klokočov oznamuje, že zriadil na námestí vedľa Obecného úradu v Klokočove WIFI FREE zónu. Pokiaľ by ste mali záujem pripojiť sa do tejto siete, vyhľadajte si bezdrôtovú sieť s názvom: WIFI- FREE-KLOKOCOV.
Záujemcovia o prevádzkovanie lyžiarskeho vleku-Hlavice, nech sa hlásia na tel. č. 0905 747 017 u p. Pavla Polku.