Iné

Obec Klokočov, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, veľmi pekne ďakuje Mgr. Jane Tudíkovej z Vrchpredmiera za darovanie kníh, brožúr a časopisov do Obecnej knižnice Klokočov. Naša spoluobčianka darovala knihy, brožúry a časopisy vo veľmi dobrom stave, čím sa obohatil knižný fond a čitatelia si budú môcť i vďaka štedrej darkyni  zvýšiť svoju informovanosť.

Najskôr ako to funguje.
Internet v obci je šírený firmou HERAKLES bezdrôtovo pomocou antén vo frekvencii 5,4 GHz. Vysielacia anténa a prijímacia anténa musia na seba vidieť, a to bez prekážok. Medzi anténami nesmie byť ani strom, ani dom, ani kopec. Posledný bod máme na Hlaviciach na vleku, to znamená musela by existovať možnosť vybudovania spoja na priamu viditeľnosť do Rieky z vleku. Nakoľko je táto časť Klokočova obkolesená horami (myslím Rieka), nie je možné takýto spoj vybudovať. Bol som si to niekoľko krát pozrieť, ale nenašiel som žiaden bod, na ktorý by bolo vidno z Rieky aj z vleku.
Je mi to veľmi ľúto, ale nedá sa to technicky realizovať.

Sample ImageKomunitný plán obce Klokočov 

Keďže sme obdržali písomnú žiadosť s podpismi od občanom v časti Klokočov – Rieka o zavedenie Internetu, dávame Vám nasledovnú odpoveď:

Zavedenie Internetu v tejto lokalite je problematické, z dôvodu, že domčeky sa nachádzajú v obklopení stromov. A nie je možné z danej lokality vidieť na žiaden vysielač. Avšak v jarnom období, ako náhle zíde sneh a bude sa dať chodiť po kopcoch, budeme robiť pokusy ako by sme mohli požiadavke občanov v lokalite na Rieke vyhovieť.

Miroslav Sebechlebský, firma Herakles

Oznamujeme občanom, že Knižnica v Klokočove ponúka na predaj knihu od Ing. Štefana Mudríka "Po stopách dedov" Klokočov - prirodzená migrácia obyvateľstva.
Túto knihu si môžete zakúpiť za 9,96 € (300,05 Sk) na Referáte kultúry a obecnej knižnice Obecného úradu.