Iné

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje poďakovať všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najekologickejší a najlacnejší spôsob likvidácie odpadových vôd, ktorý zvýši hodnotu nehnuteľnosti, štandard bývania a podnikania v obci.

Aj keď investícia do vybudovania kanalizačnej prípojky nie je nízka, je dlhodobá a vlastník  nehnuteľnosti sa v budúcnosti nemusí zaoberať problémom likvidácie odpadovej vody.

Všetci vlastníci nehnuteľností, ktorí sa pripojili na verejnú kanalizáciu prispeli výraznou mierou k legálnej likvidácii odpadových vôd a ochrane životného prostredia.

Týmto zodpovedným ľuďom patrí poďakovanie a úcta.

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Krásne Vianoce plné pohody

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení  telekomunikačných a internetových služieb vo verejnej telefónnej sieti, ktoré bude:  vo štvrtok 29. novembra 2012 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené nevyhnutným technickým zásahom na ústredni v obci Klokočov. Jednotlivé linky budú prerušené na maximálne 20 min.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.
V Banskej Bystrici, 27.11.2012 
Sekcia zriaď. a údržby sietí a služieb Slovak Telekom, a. s.