Iné

kontajnermNakoľko stúpa v našej obci vývoz komunálneho odpadu, čiže kontajnerov, dovoľujeme si Vás oboznámiť o správnom separovaní odpadu. V kontajneroch sa však neustále nachádzajú veci, ktoré tam nepatria. Na nepotrebné elektrospotrebiče, pneumatiky, železo a iný veľkoobjemový odpad treba využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý sa koná v našej obci 2 - krát ročne. Vyzývame občanov, aby separovali odpad /sklo, plasty, obaly z kovov a iné/ podľa zvozového kalendára Združenia  TKO Semeteš n. o. Týmto by sa predišlo znečisťovaniu prostredia v našej obci a znížili by sa aj náklady na vývoz komunálneho odpadu.

Ďakujeme za pochopenie. 

Dňa 5.7.2013 sa na Bielom Kríži uskutoční Cyrilometodská svätá omša . Z toho dôvodu Vám p.  Gacho poskytne autobus, ktorý pôjde nasledovne:
H. Buk - 9:20 hod.
Galus - 9:25 hod.
Vrchpredmier - 9:35 hod.
Riečky - 9:45 hod.
Klokočov OÚ - 9:55 hod.
Kornica u Šamajov - 10:00 hod.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov

Milí pútnici, srdečne vás pozývam k oslave Boha počas slávenia svätej omše pri kaplnke v Olešňanskom kline, na tomto prekrásnom posvätnom mieste dňa 30.06.2013 o 11.00 hod.

Sample Image
221, 144 kb
Plagát, pozvánka na slávenia svätej omše pri kaplnke v Olešňanskom kline

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov

Milí pútnici, srdečne vás pozývam k oslave Boha počas slávenia svätej omše pri kaplnke na Bielom kríži, na tomto  prekrásnom  posvätnom mieste, ktorou budeme bohu ďakovať za sv. Cyrila a Metoda pri jubileu  1.150 rokov od ich príchodu medzi našich predkov dňa 05.07.2013 o 11.00 hod.

Sample Image
100, 111 kb
Plagát, pozvánka na slávenia svätej omše pri kaplnke na Bielom kríži 

Dovoľujeme si Vás, informovať o projekte, ktorý vznikol z iniciatívy predsedníctva Poľska vo V4 s ambicíou prezentovať stredoeurópsky región v kontexte zdravého životného štýlu a športu. Česká republika, Maďarsko aj Slovenská republika iniciatívu podporili a pripojili sa k organizácií navrhovaného športovo-spoločenského podujatia Vyšehradské cyklistické preteky /,,Visegrad Cycling Race, 2013/, ktoré sa uskutoční v termíne 17.- 18.5.2013 formou amatérskeho cyklistického preteku so štartom v Budapešti, prejazdom cez Slovensko, Českú republiku a s cieľom  v Krakove.

Záštitu nad podujatím prevzali všetci ministri zahraničných vecí krajín V4, do prípravy sú zapojené ministerstvá zodpovedné za oblasť športu susedných krajín a národné cyklistické zväzy.