Iné

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje poďakovať všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorí pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najekologickejší a najlacnejší spôsob likvidácie odpadových vôd, ktorý zvýši hodnotu nehnuteľnosti, štandard bývania a podnikania v obci.

Aj keď investícia do vybudovania kanalizačnej prípojky nie je nízka, je dlhodobá a vlastník  nehnuteľnosti sa v budúcnosti nemusí zaoberať problémom likvidácie odpadovej vody.

Všetci vlastníci nehnuteľností, ktorí sa pripojili na verejnú kanalizáciu prispeli výraznou mierou k legálnej likvidácii odpadových vôd a ochrane životného prostredia.

Týmto zodpovedným ľuďom patrí poďakovanie a úcta.

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Krásne Vianoce plné pohody

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení  telekomunikačných a internetových služieb vo verejnej telefónnej sieti, ktoré bude:  vo štvrtok 29. novembra 2012 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené nevyhnutným technickým zásahom na ústredni v obci Klokočov. Jednotlivé linky budú prerušené na maximálne 20 min.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.
V Banskej Bystrici, 27.11.2012 
Sekcia zriaď. a údržby sietí a služieb Slovak Telekom, a. s.

Vo štvrtok 15.11. zavítala na Kysuce vzácna návšteva a to Peter a Juraj Saganovci zo svojím talianskym tímom Liquigas Cannondale.Vo štvrtok 15.11. zavítala na Kysuce vzácna návšteva a to Peter a Juraj Saganovci zo svojím talianskym tímom Liquigas Cannondale.
Bratia Saganovci sa rozhodli v rámci tréningovej prestávky pozvať svojich talianskych priateľov na Slovensko a  pochváliť sa svojou rodnou krajinou. Svoj výlet začali v klokočovskom Sudoparku, kde im starosta obce Ľuboš Stríž ukázal krásne okolie Klokočova tentokrát netradične zo sedla štvorkoliek. Potom sa ubytovali v typických dreveniciach v areáli Sudopark a užívali si až do polnoci netradičný pobyt vo vykurovaných sudoch. Ako spomenul Peter ráno, jeho taliansky priatelia, medzi ktorými boli spolujazdci, mechanik, masér aj manažér, ešte nikdy niečo podobné nevideli a netušili, že pobyt vo vykurovaných sudoch pri vonkajšej teplote - 4 st. môže byť tak príjemný. Po vydarenom dvojdni pokračovali ďalej v spoznávaní Slovenska s konštatovaním, že sa k nám ešte určite radi vrátia.