Iné

Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na Obecnom úrade v Klokočove alebo požiadajte o mobilného asistenta - kontaktnú osobu, pracovníčku obecného úradu p. Fujakovú, tel. kontakt: 041/4358 110 kl. 13.

Kontaktná osoba zaznamenáva požiadavky obyvateľov o mobilného asistenta sčítania. Požiadavka na mobilného asistenta obsahuje: meno a priezvisko obyvateľa, adresa, (časť obce aj s.č.), telefónne číslo obyvateľa, poznámka pre asistenta. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Oznamujeme občanom, že dňa: 04.05.2021 - v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. bude v obci Klokočov – časť celé Riečky, Nižné Riečky, Javorová, Rybárie, u Niníka prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektrickej energie je uvedený v prílohe nižšie.

Oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina (bude po dodaní dostatočného počtu vakcín) zabezpečovať aj výjazdové očkovanie pre imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín v obci.
Preto žiadame imobilných obyvateľov, ktorí majú záujem sa dať zaočkovať formou výjazdového tímu VÚC Žilina o nahlásenie údajov imobilnej osoby a to meno priezvisko, adresa pobytu, vek do 70 r. / nad 70 r. (kvôli očkovacej látke).
Vakcíny si v tomto prípade osoby nemôžu vyberať.

Záujemcovia, imobilní občania, ktorí sa chcú dať zaočkovať formou výjazdového tímu žiadame, aby sa nahlásili na Obecný úrad Klokočov na č. tel.: 041/4358 110 kl. 13 u p. Fujakovej príp. na č. tel.: 041/4358 110 kl. 11 u p. Menšíkovej v termíne do 27. apríla 2021.