Iné

Dňa 5.7.2013 sa na Bielom Kríži uskutoční Cyrilometodská svätá omša . Z toho dôvodu Vám p.  Gacho poskytne autobus, ktorý pôjde nasledovne:
H. Buk - 9:20 hod.
Galus - 9:25 hod.
Vrchpredmier - 9:35 hod.
Riečky - 9:45 hod.
Klokočov OÚ - 9:55 hod.
Kornica u Šamajov - 10:00 hod.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov

Milí pútnici, srdečne vás pozývam k oslave Boha počas slávenia svätej omše pri kaplnke v Olešňanskom kline, na tomto prekrásnom posvätnom mieste dňa 30.06.2013 o 11.00 hod.

Sample Image
221, 144 kb
Plagát, pozvánka na slávenia svätej omše pri kaplnke v Olešňanskom kline

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov

Milí pútnici, srdečne vás pozývam k oslave Boha počas slávenia svätej omše pri kaplnke na Bielom kríži, na tomto  prekrásnom  posvätnom mieste, ktorou budeme bohu ďakovať za sv. Cyrila a Metoda pri jubileu  1.150 rokov od ich príchodu medzi našich predkov dňa 05.07.2013 o 11.00 hod.

Sample Image
100, 111 kb
Plagát, pozvánka na slávenia svätej omše pri kaplnke na Bielom kríži 

Dovoľujeme si Vás, informovať o projekte, ktorý vznikol z iniciatívy predsedníctva Poľska vo V4 s ambicíou prezentovať stredoeurópsky región v kontexte zdravého životného štýlu a športu. Česká republika, Maďarsko aj Slovenská republika iniciatívu podporili a pripojili sa k organizácií navrhovaného športovo-spoločenského podujatia Vyšehradské cyklistické preteky /,,Visegrad Cycling Race, 2013/, ktoré sa uskutoční v termíne 17.- 18.5.2013 formou amatérskeho cyklistického preteku so štartom v Budapešti, prejazdom cez Slovensko, Českú republiku a s cieľom  v Krakove.

Záštitu nad podujatím prevzali všetci ministri zahraničných vecí krajín V4, do prípravy sú zapojené ministerstvá zodpovedné za oblasť športu susedných krajín a národné cyklistické zväzy.

Obecný úrad v Klokočove, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, Vám oznamuje, že dňa 20.5.2013 /pondelok/ o 10:00 hodine sa dostaví na Obecný úrad v Klokočove, pracovník z advokátskej kancelárie p. JUDr. Miroslava Stopku z Čadce a bude spisovať žaloby všetkým poškodeným, ktorým vznikla škoda pri poruche transformátora.
Žaloby sa budú spisovať s každým poškodeným osobne a je potrebne si so sebou doniesť všetky doklady:       
- doklad o totožnosti /občianský preukaz/
- doklad o  platení elektrickej energie
- doklad o oprave elektronického zariadenia /ak bol opravovaný/ 
- doklad  od poškodenej elektroniky 
                                               
S pozdravom                                                                                                   

Ľuboš Stríž
starosta obce