Iné

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., si dovoľuje informovať verejnosť o plánovanom prerušení  telekomunikačných a internetových služieb vo verejnej telefónnej sieti, ktoré bude:  vo štvrtok 29. novembra 2012 od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené nevyhnutným technickým zásahom na ústredni v obci Klokočov. Jednotlivé linky budú prerušené na maximálne 20 min.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.
V Banskej Bystrici, 27.11.2012 
Sekcia zriaď. a údržby sietí a služieb Slovak Telekom, a. s.

Vo štvrtok 15.11. zavítala na Kysuce vzácna návšteva a to Peter a Juraj Saganovci zo svojím talianskym tímom Liquigas Cannondale.Vo štvrtok 15.11. zavítala na Kysuce vzácna návšteva a to Peter a Juraj Saganovci zo svojím talianskym tímom Liquigas Cannondale.
Bratia Saganovci sa rozhodli v rámci tréningovej prestávky pozvať svojich talianskych priateľov na Slovensko a  pochváliť sa svojou rodnou krajinou. Svoj výlet začali v klokočovskom Sudoparku, kde im starosta obce Ľuboš Stríž ukázal krásne okolie Klokočova tentokrát netradične zo sedla štvorkoliek. Potom sa ubytovali v typických dreveniciach v areáli Sudopark a užívali si až do polnoci netradičný pobyt vo vykurovaných sudoch. Ako spomenul Peter ráno, jeho taliansky priatelia, medzi ktorými boli spolujazdci, mechanik, masér aj manažér, ešte nikdy niečo podobné nevideli a netušili, že pobyt vo vykurovaných sudoch pri vonkajšej teplote - 4 st. môže byť tak príjemný. Po vydarenom dvojdni pokračovali ďalej v spoznávaní Slovenska s konštatovaním, že sa k nám ešte určite radi vrátia.

Oznamujeme Vám, že od 17.10.2012 sa otvára v priestoroch Obecného úradu v Klokočove kaderníctvo Barbory Staníkovej.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie  v y z ý v a j ú  vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. vykonávajú intenzívne kontroly vlastníkov nehnuteľností, ktorí svoju nehnuteľnosť nepripojili na verejnú kanalizáciu. Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.

ruzicka