Iné

Klokočov, Bíla, Staré Hamry poriadajú stretnutie: "Ľudia, ľudom v Beskydách" - "Lidé, lidem v Beskydech" dňa 10.8.2013 od 15.00 hod na Konečnej

Program:
Súťaže pre deti a dospelých
Kultúrne vystúpenia
Zapálenie vatry priateľstva
Zábava

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

CYKLOKLUB TURZOVKA usporiada dňa 28. júla 2013 - 14. kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára CPV Masters (časovka jednotlivcov), ktorých súčasťou bude taktiež verejný pretek pre neregistrovaných cyklistov.
Technické ustanovenia
Kancelária:  V mieste štartu Motel Smažák – Turzovka Vyšný Koniec. 
Prezentácia: V deň pretekov v mieste štartu od 08:00 hod do 9:15 hod.!
Trať: Turzovka, Motel Smažák – kruhový objazd Turzovka – Turzovka Predmier – Klokočov OÚ a späť

Poľnohospodárske družstvo Agrofin so sídlom v Dolnom Hričove príde do našej obce predávať surové kravské mlieko a originálne balené slovenské mliečne výrobky ako napríklad: gazdovské maslo, bryndzu, oštiepky, parenice údené aj neúdené, gaderské jogurty, gaderský tvaroh, zákvas, smotany, ovčí syr, parený syr, nite, tvrdé syry a podobne.
Mlieko si môžete nabrať aj do vlastných nádob. Mliečny expres bude do našej obce chodiť pravidelne každý piatok od 11.45 - do 12.05 hod na trhovom mieste pred Obecným úradom Klokočov.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca oznamuje všetkým darcom, že harmonogram bezpríspevkových odberov na mesiac august 2013 bude nasledovný:

02.08.2013
Piatok - OZS Krásno, MUDr. Kasajová, MUDr. Korduliaková
06.08.2013      
Utorok - OZS Kelčov, Klokočov

kontajnermNakoľko stúpa v našej obci vývoz komunálneho odpadu, čiže kontajnerov, dovoľujeme si Vás oboznámiť o správnom separovaní odpadu. V kontajneroch sa však neustále nachádzajú veci, ktoré tam nepatria. Na nepotrebné elektrospotrebiče, pneumatiky, železo a iný veľkoobjemový odpad treba využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý sa koná v našej obci 2 - krát ročne. Vyzývame občanov, aby separovali odpad /sklo, plasty, obaly z kovov a iné/ podľa zvozového kalendára Združenia  TKO Semeteš n. o. Týmto by sa predišlo znečisťovaniu prostredia v našej obci a znížili by sa aj náklady na vývoz komunálneho odpadu.

Ďakujeme za pochopenie.