Iné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov

Milí pútnici, srdečne vás pozývam k oslave Boha počas slávenia svätej omše pri kaplnke na Bielom kríži, na tomto  prekrásnom  posvätnom mieste, ktorou budeme bohu ďakovať za sv. Cyrila a Metoda pri jubileu  1.150 rokov od ich príchodu medzi našich predkov dňa 05.07.2013 o 11.00 hod.

Sample Image
100, 111 kb
Plagát, pozvánka na slávenia svätej omše pri kaplnke na Bielom kríži 

Dovoľujeme si Vás, informovať o projekte, ktorý vznikol z iniciatívy predsedníctva Poľska vo V4 s ambicíou prezentovať stredoeurópsky región v kontexte zdravého životného štýlu a športu. Česká republika, Maďarsko aj Slovenská republika iniciatívu podporili a pripojili sa k organizácií navrhovaného športovo-spoločenského podujatia Vyšehradské cyklistické preteky /,,Visegrad Cycling Race, 2013/, ktoré sa uskutoční v termíne 17.- 18.5.2013 formou amatérskeho cyklistického preteku so štartom v Budapešti, prejazdom cez Slovensko, Českú republiku a s cieľom  v Krakove.

Záštitu nad podujatím prevzali všetci ministri zahraničných vecí krajín V4, do prípravy sú zapojené ministerstvá zodpovedné za oblasť športu susedných krajín a národné cyklistické zväzy.

Obecný úrad v Klokočove, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, Vám oznamuje, že dňa 20.5.2013 /pondelok/ o 10:00 hodine sa dostaví na Obecný úrad v Klokočove, pracovník z advokátskej kancelárie p. JUDr. Miroslava Stopku z Čadce a bude spisovať žaloby všetkým poškodeným, ktorým vznikla škoda pri poruche transformátora.
Žaloby sa budú spisovať s každým poškodeným osobne a je potrebne si so sebou doniesť všetky doklady:       
- doklad o totožnosti /občianský preukaz/
- doklad o  platení elektrickej energie
- doklad o oprave elektronického zariadenia /ak bol opravovaný/ 
- doklad  od poškodenej elektroniky 
                                               
S pozdravom                                                                                                   

Ľuboš Stríž
starosta obce

PROGRAM Jarnej púte 25. a 26. mája 2013

Pozvánka na Jarnú púť 25. a 26. mája 2013 na ŽivčákovúSobota 25. mája 2013

10.00 h. ŽIVČÁKFEST (festival duchovných piesní)

12.00 h. Svätá omša pre mládež

14.00 h. Pokračovanie festivalu

16.00 h. Ukončenie festivalu

18.00 h. Svätá omša v Korni

19.30 h. Krížová cesta z kostola v Korni do kaplnky na Živčákovej

21.00 h. Svätá omša v kaplnke a celonočná adorácia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov, ODVOLÁVA DŇOM  03. 05. 2013 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, v.r.
riaditeľ