Iné

Zvoz veľkoobjemového a nebezpečného odpaduDňa 21. septembra 2013 sa v našej obci konal zvoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu (pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu,...). Tento deň mohli občania v našej obci využiť aj na odovzdanie obnoseného  nepotrebného šatstva (dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky záclony,...).

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ODVOLÁVA DŇOM  10. 09. 2013 od 8.00 hod. ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

pplk. Ing. Stanislav Zdařil, v.r.
riaditeľ

Noc vedcov 2013 na Visalajoch a Deň otvorených dverí na ekosystémovej stanici na Bielom KrížiPozývame verejnosť na "Noc vedcov 2013" na Visalajoch a "Deň otvorených dverí na ekosystémovej stanici" na Bielom Kríži, ktoré sa uskutočnia od piatka 27. do soboty 28. septembra 2013. Časový harmonogram nájdete na www.boto.cz.

Obecný úrad v Klokočove organizuje dňa 7. 9. 2013 o 13:00 hodine na Konečnej OVČIARSKY DEŇ (KARPATSKÝ  REDYK).
        
KARPATSKÝ REDYK je projekt tradičného putovania s ovcami po hrebeňoch KarpátKARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“ je projekt tradičného putovania s ovcami v počte 300 ks po hrebeňoch Karpát. Je organizovaný pre úctu valašských pastierov v predchádzajúcich generáciách, ktorí postupne osídlili hory a prispeli k vzniku spoločnej horskej pastierskej kultúre spájajúcu obyvateľstvo Karpát. Redyk je jarný výstup ovcí na horské pastviny a nasledovný návrat na zimu do dediny.
Organizátor: Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne“ – Asociatia Transhumanta z Rumunska a Spoločenské organizácie, ktorých hlavným cieľom je zachovanie tradičného pastierstva v Karpatoch a udržanie kultúrneho dedičstva.
Spoluorganizátori: Koliba, Občanské združenie z Košařisk, Valašské múzeum v prírode – Česká republika, Centrum európskej integrácie - Ukrajina
Pozývame všetkých občanov, najmä tých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o ovciach a horskom hospodárení. Všetci si môžu spoločne  posedieť  pri chutnom občerstvení, ako sú pravé slovenské halušky.

Tešíme sa na Vás !

KARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“ je projekt tradičního putování s ovcemi v počtu 300 kusů po hřebenech Karpat. Je organizován pro uctění putujících valašských pastevců v předcházejících generacích, kteří postupně osídlili hory a přispěli ke vzniku společné horské pastevecké kultury spojující obyvatelstvo Karpat.
Na celé trase jsou redyku nápomocni ti, kteří mají něco společného s ovcemi a horským hospodařením. Na úseku od Malého Polomu po Martiňák to je JZD.
CÍLEM REDYKU „TRANSHUMANCE 2013“:
mezinárodní setkání obyvatel, kteří žijí a pracují v Karpatech, mají vztah ke společnému kulturnímu základu a jejich integrace. Možnost poznání podobného kulturního bohatství zdejšího lidu, taktéž bohatství a jedinečnost  karpatské přírody a možnost rozvoje horských oblastí.