Iné

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca oznamuje všetkým darcom, že harmonogram bezpríspevkových odberov na mesiac december 2013 bude nasledovný:

03.12.2013
Utorok - Voľný odber 
06.12.2013
Piatok - OZS Krásno nad Kysucou, MUDr. Kasajová, MUDr. Korduliaková
10.12.2013
Utorok - OZS Kelčov, Klokočov

Národná transfúzna služba Žilina Vám oznamuje, že príde do našej obce vykonať odber krvi. Odber  krvi sa uskutoční dňa 25.11.2013 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Klokočov. Každá krv je vítaná a uvítame všetky krvné skupiny.
Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme za ochotu.

Oznamujeme Vám, že dňa 26.11.2013 od 08:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: opravy vedení VN vzduch, vypnutá bude: Obec Klokočov  - celá časť Rybáre od č. d. 19 po č. d. 49, celá časť Riečky od č. d. 1008 po č. d. 160.
Oznamujeme občanom, že  11.10. 2013 (piatok,  počas celého dňa) budú zamestnanci SEVAK odpisovať spotrebu vody u nehnuteľností, ktoré sú napojené na kanalizáciu v rámci projektu „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie  Horných Kysúc“.