Iné

Hydinárska farma Podhájska, Vám aj v roku 2014, ponúka možnosť objednať si nasledovné druhy hydiny:
Mladé vysokoznáškové NOSNICE a KOHÚTY - farba hnedá. Cena je 6,50 € za 14 týždňové + 0,04 € za každý kŕmny deň.
NOSNICE po prvej znáške – 10 až 12 mesačné. Cena 2,50 až 3,00 € za kus
KÁČATÁ brojlerové – 2 až 3 týždňové v cene 2,90 až 3,80 € za kus
KŔMNE ZMESI v balení po 10 kg v cene 0,80 € za kg (8 €/balenie) a v balení po 25 kg v cene 0,78 € za kg (19,50 €/ balenie)
Hydinu si môžete objednať do 24.3.2014 na obecnom úrade u pracovníčky obce Mirky Menšíkovej, na tel. č. 4358110.

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).
Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne.