Iné

mladý pejsek - Aljašského malamutaDne 24.3.2014 byl v obci Bílá na Konečné nalezený mladý pejsek - Aljašského malamuta.
Chtěli bychom poprosit všechny občany, jestli někomu tento krásný pejsek chybí, aby nás kontaktovali na tel. 724 045 337, 558 438 62, 558 690 020 – podáme bližší informace - obec Bílá.

Oznamujeme Vám, že dňa 23. 04. 2014 bude prerušená distribúcia elektriny od 08:30 hod. do 14:30 hod. z dôvodu vykonania opravy vedenia vypnutá časť obce Klokočov časť u Hlavice u Hornikov, Belajov od č. d.: 1088, 471, 474, 470, 916, 476, 478, 0-VO Klokočov, 468, 981, 853, 465, 967, 464, 463, 462, 1114, 461, 969, 458, 457, 972, 453, 451, 452, 862, 447, 446, 445, 575, 444, 443, 1113, 761, 441, 878, 450.

Marec - mesiac knihyMesiac marec tradične spájame s príchodom jari a kvitnutím prvých snežienok, ale aj s pojmom marec – mesiac knihy. Kniha najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov nielen pre mladú generáciu, ale  aj  pre každú vekovú kategóriu.
Žiaľ v súčasnosti mladá generácia zanedbáva dobrú beletriu a radšej neprestajne pozerá televíziu, alebo sedí pred počítačom a mrhá čas na sociálnych sieťach. Pritom by sa tento čas dal využiť oveľa užitočnejšie, a to prečítaním si dobrej knihy, o ktorej sa môžeme medzi známymi porozprávať.

Oznamujeme Vám, že dňa 02. 04. 2014 bude prerušená distribúcia elektriny od 08:30 hod. do 16:30 hod. z dôvodu vykonania opravy vedenia, vypnutá časť obce Klokočov časť u Plechov, Fujakov, od č. d. 485, 487, 486, 484, 985, 482, 480, 998, 479.

Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.