Iné

Oznamujeme občanom, že  dňa: 09.08.2021 - v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod.
bude v obci Klokočov – časť Nižné Rybárie prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektrickej energie:
14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 859, 940, 1016, 1075,1240, 1322.

pdfOznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 09.08.2021  38.48 KB

 


Oznamujeme občanom, že dňa: 26.07.2021 - v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod.

bude v obci Klokočov – časť Hlavice u Gaška prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísiel, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektrickej energie:
390, 427, 435, 449, 491, 808, 809, 821, 828, 835, 843, 844, 847, 848, 858, 876, 895, 911, 929, 1012, 1062, 1065, 1072, 1102, 1106, 1120, 1126, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1168, 1188, 1243, 1278, 1316.

pdfOznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 26.7.2021  144.46 KB

 


Naše územie zasiahlo v ostatných dňoch teplé ba až horúce počasie, pri ktorom narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí. Na základe uvedeného je nutné zvýšiť opatrnosť pri našom každodennom konaní.

Je dôležité rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v tomto období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách. Rovnako je nesmierne dôležité sledovať aktuálne výstrahy, ktoré vydáva Hasičský a záchranný zbor. V súčasnom období je v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto vyhlásený čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.