Obecný úrad v Klokočove, okr. Čadca v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom: MVÖr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3-Mesiace na pravidelné očkovanie psov proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 14. júla 2022 t.j. vo štvrtok

Harmonogram očkovania:

8,00 Hrubý Buk - Potraviny, Pohostinstvo Kasino
8,30 Hlavice - Rieka
9,40 Hlavice obchod u Gaška
10,10 Klin Požiarna Zbrojnica
10,40 Vrchpredmier- U Pavlíka
11,15 Obecný úrad
12,00 Kornica - Šamaj
12,45 Nižné Riečky - Píla
13,00 Vyšné Riečky - Bufet Banetka

Očkovanie sa uskutoční za úhradu 8,-€ za jedného psa, včítane očkovacej známky na rok 2022. . Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v § 17 Zákona č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa § 48 citovaného zákona. Očkovanie je možné rozšíriť o ďalšiu ochranu pred infekciou za 17,-€, a vykonať trvalé označenie psa čipovaním za 10,-€ + 5,- € za registráciu do CRSZ. Pozvánku otočte, vyplňte Registračnú kartu a doneste zo sebou na očkovanie túto pozvánku.

pdfOčkovanie psov  30.34 KB