Česká správa sociálneho zabezpečenia z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19 stále akceptuje Potvrdenie o žití aj bez úradného overenia, bez pečiatky obecného úradu. Ale je dôležité, aby dôchodca tlačivo potvrdenie ožití dôkladne vypísal, napísal dátum, vlastnoručne podpísal a uviedol dôvod súvisiaci s pandémiou prečo nemá overený podpis.

Napr. z dôvodu COVID - 19 je naďalej predlžený núdzový stav, som dôchodca rizikovaná skupina, ktorá má obmedzené sociálne kontakty z dôvodu ohrozenia života a zdravia.

Bližšie informácie a podrobnosti nájdete na webovej stránke ČSSZ. Viac informácií nájdete tu >>