Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na Obecnom úrade v Klokočove alebo požiadajte o mobilného asistenta - kontaktnú osobu, pracovníčku obecného úradu p. Fujakovú, tel. kontakt: 041/4358 110 kl. 13.

Kontaktná osoba zaznamenáva požiadavky obyvateľov o mobilného asistenta sčítania. Požiadavka na mobilného asistenta obsahuje: meno a priezvisko obyvateľa, adresa, (časť obce aj s.č.), telefónne číslo obyvateľa, poznámka pre asistenta. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

V obci Klokočov sú mobilní asistenti sčítania p. Miroslava Menšíková a p. Ing. Veronika Gajdičiarová.
Mobilný asistent sa preukáže " Preukazom asistenta sčítania."
Kontaktné miesto v obci Klokočov je prízemie v budove obecného úradu Klokočov s.č. 962.

Asistované sčítanie v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania. Stacionárny asistent sčítania v obci Klokočov je p. Fujaková.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
Pondelok: od 9:00 – 11:00    poobede od 13:00 – 15:00
Utorok: od 9:00 – 11:00         poobede od 13:00 – 15:00
Streda : od 9:00 – 11:00       poobede od 13:00 – 15:00
Štvrtok: od 9:00 – 11:00            -------------
Piatok: od 9:00 – 11:00             -------------

Upzorňujeme, že rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.