Oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina (bude po dodaní dostatočného počtu vakcín) zabezpečovať aj výjazdové očkovanie pre imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín v obci.
Preto žiadame imobilných obyvateľov, ktorí majú záujem sa dať zaočkovať formou výjazdového tímu VÚC Žilina o nahlásenie údajov imobilnej osoby a to meno priezvisko, adresa pobytu, vek do 70 r. / nad 70 r. (kvôli očkovacej látke).
Vakcíny si v tomto prípade osoby nemôžu vyberať.

Záujemcovia, imobilní občania, ktorí sa chcú dať zaočkovať formou výjazdového tímu žiadame, aby sa nahlásili na Obecný úrad Klokočov na č. tel.: 041/4358 110 kl. 13 u p. Fujakovej príp. na č. tel.: 041/4358 110 kl. 11 u p. Menšíkovej v termíne do 27. apríla 2021.