Na základe informácie, ktorú obci Klokočov poskytla SAD Žilina, a. s., prevádzkareň Čadca, od pondelka 19.04.2021 prímestská autobusová doprava v obci Klokočov premáva ako v dňoch školského vyučovania.
Bližšie informácie ako premávajú autobusy SAD Žilina od 19. apríla 2021 nájdete na webovej stránke SAD Žilina, a. s. – www.sadza.sk, na tejto stránke nájdete aj spoje, ktoré od 19.04.2021 nepremávajú.
Cestujúcim sa odporúča, aby si overili každý jeden spoj na webových stránkach, kde nájdu aktuálne spoje, ktoré premávajú – na www.cp.sk, na www.ubian.sk, prípadne aplikácia UBIAN.