Určený predovšetkým pre rodičov, poručníkov či vychovávateľov školopovinných detí a mládeže.
Viete, ako trávia Vaše deti čas na internete?
Viete, s kým sú v kontakte a aké informácie o sebe a o svojom súkromí zdieľajú verejne?
Máte vedomosť o tom, či sa zapájajú do diskusií?

V on-line prostredí na deti a mládež okrem pozitívnych informácií striehne veľa rizík.