Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poberateľom dôchodku, že do 15. novembra 2020 sú povinní oznámiť sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny. Tento údaj od nich Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet výšky 13. dôchodku, ktorý bude vyplácať v decembrových výplatných termínoch.

Na oznamovanie sumy dôchodku z cudziny je potrebné použiť elektronický formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny.

Na oznámenie výšky poberaného dôchodku z cudziny tak ostáva už len týždeň Dôležité je formulár vyplniť a odoslať do 15. novembra 2020 aj preto, aby 13. dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, inak vznikne povinnosť vrátiť čiastku, ktorá nemala byť vyplatená.
Poberateľ dôchodku môže aj osobne navštíviť Sociálnu poisťovňu v Čadci, kde vypíše potrebné tlačivo.