pdfUsmernenie k plošnému testovaniu - "Spoločná zodpovednosť"    412,024 kb

Na nasledujúcej stránke sa nachádza súbor informácii k plošnému testovaniu: https://www.somzodpovedny.sk/