Na základě dnešního místního šetření, po provedeném opatření k posílení záporového pažení a po měření pohybů stabilizovaných bodů pažení se dohodl následující režim dopravy:
Do 11.8.2020 do 12,00 hod zůstává úplná uzavírka komunikace s výjimkou veřejné autobusové dopravy a vozidel IZS, kterým bude umožněn průjezd od 7.8.2020 od 14,00 hod.
Policie ČR se tímto žádá o pomoc a součinnost při dohledu dodržování výše uvedeného dopravního opatření při pravidelných, případně posílených kontrolách.