Stredoslovenská distribučná a.s. (Stredoslovenská distribúcia a.s.) Vám oznamuje že v mesiaci jún bude vo vašej obci prebiehať odpočet spotreby elektrickej energie pre všetkých dodávateľov. Odpočet sa bude vykonávať postupne a to v čase od 8:00 hod. - 20:00 hod.
Odpočty budú prebiehať nasledovne:

Sobota: 6. júna: Klokočov centrum - Ústredie, Banské, za kostolom, Jurinovci
Nedeľa: 7. júna: Vrchpredmier - (iba) Doroťanka a (iba) smer na Biely kríž
Pondelok: 8. júna - Klokočov ústredie - Kornica - až po Konečnú (CZ)
Utorok, Streda: 9.,10. júna - Hrubý buk - Hlavice [smerom od Hrubého Buka cez Hlavice po Klin]
Štvrtok: 11. júna - Hlavice - Klin - (iba) smer Vrchpredmier
Piatok: 12. júna - Vrchpredmier
Sobota: 13. júna - Riečky
Nedeľa: 14. júna - Rybárie
Prosíme o pozatváranie psov a sprístupnenie elektromerov.