pdf

342,705 kb 
Oznámenie o začatí prác: Klokočov-Poľana -
rekonštrukcia NN siete (SW-10353)
Práce by mali trvať od 18.06.2019 do 02.08.2019