pdf

88,769 kb 
Verejná vyhláška - Oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými
vedeniami sústavy NN

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 25.02.2019