pdf

168,964 kb  
Zápis obhospodarovateľa lesa na lesných pozemkoch - František Jaroš
Vyvesené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 2.1.2019.