Stretnutie s Mikulášom spojené s vianočnými trhmi - 3. decembra 2017