Poľovnícke združenie Klokočov v zmysle Zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. oznamuje majiteľom lesov a pozemkov v katastri obce Klokočov, okrem členov Spoločenstva bývalých urbarníkov Turzovka, že dňa 18.10.2014 (sobota) v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. budú v zasadačke Obecného úradu Klokočov vyplácané finančné náhrady za rok 2014 majiteľov za užívanie plochy, na ktorej vykonáva právo poľovníctva Poľovnícke združenie Klokočov.
Finančné prostriedky budú vyplácané majiteľom pozemkov po predložení platného občianskeho preukazu. V prípade zastupovania majiteľa je nutné predložiť overené splnomocnenie poverenej osoby.
Vyplácaná náhrada je 1,07 eura za hektár lesa alebo pozemku.

Predseda Poľovníckeho združenia Klokočov
JUDr. Pavel Šnajnár