Ambulancia v Klokočove oznamuje, že MUDr.  Š. Labuš v dňoch od 16.09.2014  -  19.09.2014 neordinuje. Zastupuje ho MUDr. F. Michalina - ambulancia v Turzovke (č.t. 041 400 01 66)  -  len  súrne, horúčnaté  a neodkladné stavy, nie predpis liekov a vypisovanie tlačív!
V prípade akútnych stavov volajte RZP – č. 155 (112).
Sestra bude v Klokočove od 7:00 hod do  9:00 hod.
(aplikácia injekcií, odbery).