Oznamujeme Vám, že dňa 10. 06. 2014 bude prerušená distribúcia elektriny od 07:30 hod. do 17:30 hod. z dôvodu vykonania opravy vedenia, vypnutá časť obce Klokočov: obec Klokocov časť u Cisarikov, Kornica, Šamajov, Konečná za Vrškom, vypnuté od č. d. 914 pod kapličkou až po hraničný prechod Klokočov – Bílá.