Oznamujeme Vám, že dňa 26.11.2013 od 08:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: opravy vedení VN vzduch, vypnutá bude: Obec Klokočov  - celá časť Rybáre od č. d. 19 po č. d. 49, celá časť Riečky od č. d. 1008 po č. d. 160.