Obecný úrad v Klokočove, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, Vám oznamuje, že dňa 20.5.2013 /pondelok/ o 10:00 hodine sa dostaví na Obecný úrad v Klokočove, pracovník z advokátskej kancelárie p. JUDr. Miroslava Stopku z Čadce a bude spisovať žaloby všetkým poškodeným, ktorým vznikla škoda pri poruche transformátora.
Žaloby sa budú spisovať s každým poškodeným osobne a je potrebne si so sebou doniesť všetky doklady:       
- doklad o totožnosti /občianský preukaz/
- doklad o  platení elektrickej energie
- doklad o oprave elektronického zariadenia /ak bol opravovaný/ 
- doklad  od poškodenej elektroniky 
                                               
S pozdravom                                                                                                   

Ľuboš Stríž
starosta obce

1.  Ján Staník
2.  Jozef Dedič
3.  Anna Ševčíková
4.  Júlia Polková
5.  Štefánia Mudríková
6.  Pavol Ramša
7.  Júlia Polková
8.  Marcela Tuhovčáková
9.  Augustín Horčičák
10. Štefánia Horčičáková
11. František Polka
12. Štefan Horčičák
13. Ondrej Dorociak
14. Imrich Litvík
15. Anna Halagačková
16. Ľubomír Šamaj
17. Rudolf Gaško
18. Veronika Mudríková
19. Jozef Polka
20. František Mudrík
21. Daniela Michalisková
22. Ján Polka
23. Mária Jančíková
24. Anna Slížová
25. Štefánia Michalisková
26. Pavol Polka /firma PAPOL/-  Obec Klokočov