PROGRAM Jarnej púte 25. a 26. mája 2013

Pozvánka na Jarnú púť 25. a 26. mája 2013 na ŽivčákovúSobota 25. mája 2013

10.00 h. ŽIVČÁKFEST (festival duchovných piesní)

12.00 h. Svätá omša pre mládež

14.00 h. Pokračovanie festivalu

16.00 h. Ukončenie festivalu

18.00 h. Svätá omša v Korni

19.30 h. Krížová cesta z kostola v Korni do kaplnky na Živčákovej

21.00 h. Svätá omša v kaplnke a celonočná adorácia

 

Nedeľa 26. mája 2013

06.00 h. Ukončenie adorácie a sv.omša

08.00 h. Krížová cesta

10.00 h. Marianske večeradlo

12.00 h. Slávnostná svätá omša - celebruje Najdp. Mons. Ladislav Stromček, gen. vikár žilin. o. biskupa

Adorácia a Eucharistické požehnanie

Požehnanie devocionálií

 

Príležitosť ku Sviatosti zmierenia

Sobota 20.00 h. – 24.00 h.   Nedeľa 06.00 h. – 12.00 h. 

---------------------------------------

Autobusová doprava bude premávať v nedeľu 26. 5. 2013 od školy v Korni na parkovisko pri kostole a späť.