Iné

nove knihy kniznica klokocov 001V roku 2022 obec Klokočov podala na Fond na podporu umenia projekt s názvom „S dobrou knihou odhoď stres“. Zámerom projektu bolo nadviazať na systematické doplnenie Obecnej knižnice Klokočov novými knižnými titulmi v oblasti beletrie – krásnej a náučnej literatúry od slovenských a zahraničných autorov, pre všetky vekové kategórie.

pdfŠtatistické zisťovanie AES 121.46 KB

Obecný úrad v Klokočove, okr. Čadca v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom: MVÖr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3-Mesiace na pravidelné očkovanie psov proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 14. júla 2022 t.j. vo štvrtok

Harmonogram očkovania:

8,00 Hrubý Buk - Potraviny, Pohostinstvo Kasino
8,30 Hlavice - Rieka
9,40 Hlavice obchod u Gaška
10,10 Klin Požiarna Zbrojnica
10,40 Vrchpredmier- U Pavlíka
11,15 Obecný úrad
12,00 Kornica - Šamaj
12,45 Nižné Riečky - Píla
13,00 Vyšné Riečky - Bufet Banetka

Očkovanie sa uskutoční za úhradu 8,-€ za jedného psa, včítane očkovacej známky na rok 2022. . Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v § 17 Zákona č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa § 48 citovaného zákona. Očkovanie je možné rozšíriť o ďalšiu ochranu pred infekciou za 17,-€, a vykonať trvalé označenie psa čipovaním za 10,-€ + 5,- € za registráciu do CRSZ. Pozvánku otočte, vyplňte Registračnú kartu a doneste zo sebou na očkovanie túto pozvánku.

pdfOčkovanie psov  30.34 KB

 

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

  • osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
  • opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
  • fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
  • seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: www.upsvr.gov.sk

pdfInflačná pomoc - leták na stiahnutie 70.23 KB