Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dňa 30. októbra 2009 sa konalo riadne 29.rokovanie Obecného zastupiteľstva v Klokočove. Rokovanie OZ viedol zástupca starostu poslanec p. Jozef Gacho.
Zástupca starostu  p. Jozef Gacho po otvorení rokovania upozornil poslancov na dodržiavanie Rokovacieho poriadku OZ v Klokočove.  Aj napriek tomuto upozorneniu poslanci OZ nerešpektovali tento rokovací poriadok a tým rušili plynulý priebeh rokovania OZ.
Z tohto dôvodu zástupca starostu p. Jozef Gacho    p r e r u š i l    29. rokovanie OZ a oznámil poslancom, že ak chcú môžu pokračovať v rokovaní.
OZ bude zvolané v zmysle zákona do 14 dní, kde sa bude pokračovať v rokovaní 29. zastupiteľstva, o čom budú poslanci vopred oboznámení.
O priebehu rokovania je zhotovený aj zvukový záznam, ktorý je k dispozícii na Obecnom úrade.

V Klokočove dňa 30.10.2009

Jozef Gacho, zástupca starostu

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark