Nástroje pre uľahčenie prístupu

jazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TDObec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Janou Foldinovou v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD
Zdvihový objem valcov: 1997 cm3, rok výroby: 2005, farba: šedá metalíza, palivo nafta
Počet najazdených kilometrov: 216 205 km
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku a počtu najazdených km, TK platná do 07/2021, EK platná do 08/2021
Minimálna predajná cena: 3 349,84 €
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade v Klokočove,
kontakt: Elena Stopková, referát správy majetku, tel.: 041/43 58 338, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22  Klokočov
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 12.09.2019 do 14.30 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – Suzuki Grand Vitara – neotvárať“

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark