Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

130,021 kb  
Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zákona č.50/1976 Zb.
/stavebný zákon/ - nariadenie ústneho konania spojeného s miestnvm
zisťovaním - "10353 - Klokočov - Poľany - rekonštrukcia NN siete"
 dňa 04.09.2019 o 9.00 hod.
Zverejnené dňa: 07.08.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark