Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

115,909 kb  
Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa §80 zákona č.50/1976 Zb.
- nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním
- Rodinný dom - novostavba, Michalíkovci - 14.08.2019
Zverejnené dňa: 12.07.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark