Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

99,880 kb 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zákona č.50/1976 Zb.
(stavebný zákon) - nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním -
Rodinný dom, novostavba - Krištiak, Kaduchová - 26.06.2019
Vyvesené dňa: 31.05.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark