Nástroje pre uľahčenie prístupu


pdf

6292,338 kb
Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Klokočov za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018

pdf

2316,823 kb  
Správa o plnení rozpočtu Materskej školy Klokočov za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018

pdf

1605,049 kb
Správa o plnení rozpočtu CVČ Klokočov za obdobie
od 01.01.2018 do 30.06.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 08.10.2018.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark