Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

   6370,448 kb  
Správa o plnení rozpočtu Základnej školy Klokočov
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

pdf

2314,890 kb
Správa o plnení rozpočtu Materskej školy Klokočov
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

pdf

1623,915 kb
Správa o plnení rozpočtu CVČ Klokočov
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark