Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

103,817 kb
Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 zákona
č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) - nariadenie ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním
Ústne konanie s miestnym zisťavaním sa uskutoční dňa: 11.04.2018 o 9.00 hod.

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 13.03.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark