Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

183,525 kb
Odvolanie voči územnému rozhodnutiu č. Výst. 16/2018/Ča,
zo dňa 16.2.2018 - doplnkové konanie - predvolanie na ústne rokovanie
Doplnkové konanie sa uskutoční dňa: 11.04.2018 o 10.00 hod.

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 13.03.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark